تبلیغات
Everything - تروجان عجیب! :
Everything

تروجان جدیدعلیه سایتهای غیراخلاقی:

شرکت امنیتی سوفوس ازانتشاراسب تروجان جدیدی بنام "یوسف علی" خبرداد که از مشاهده سایتهای غیراخلاقی روی کامپیوترهای آلوده جلوگیری کرده ودرعوض آیه های قرآن رابه کاربرنشان میدهد. ویروس یوسف علی پنجره های بازشده توسط کاربرراتحت نظرمیگیرد تاآنکه پنجره ای پیداکند که عنوانش شامل کلمات مستهجن باشد. دراین صورت آن پنجره را مینیمایزکرده وآیه ای ازقرآن را به 3زبان عربی، فارسی وانگلیسی به کاربرنشان میدهد. به گفته محققان شرکت سوفوس این ویروس هیچ فعالیت مخربی انجام نمیدهد اما درعوض ممکن است درتشخیص پنجره ها دچارمشکل شود وپنجره هایی راببنددکه حاوی مطالب غیراخلاقی نباشند. پس ازنشان دادن آیه اگرکاربر پنجره رانبندد، یک دکمه باعنوان "برای خروج اینجاراکلیک کنید" ظاهرخواهدشد که پس ازآنکه کاربرموس راتکان دهدپنجره جدیدی ظاهرمیشود که درآن3دکمه وجودداردکه هرسه کارخروج راانجام میدهند. ضمنا کاربرنمیتواند موس راازروی پنجره خارج کند.
طبقه بندی: عمومی، 


نوشته شده در تاريخ دوشنبه 2 آبان 1384 توسط Hamidreza


درباره وبلاگ
جستجو
آرشيو مطالب
آخرين مطالب
نويسندگان
موضوعات
نظر سنجي
پيوند ها
پيوندهاي روزانه
آمار سايت