تبلیغات
Everything - قاطی پاتی! :
Everything

برسرعهدوفاداربمانیم کمی:

شب قدراست بیاقدربدانیم کمی/ خانه دل زگناهان بتکانیم کمی/ شعله افتاده رابه ملک دلم ازفرط گناه/ دوست راازدل این شعله بخوانیم کمی/ روح راصیقل آئین دهیم ازدل وجان/ آه راتا ملکوتش برسانیم کمی/ عهدبستیم وشکستیم بسی، کاش! که ما/ برسرعهدوفاداربمانیم کمی/ پوشه ازبارگناهان شده پرحجم، بیا/ رمضان است به آتش بشانیم کمی/ نگذاریم زبانه بکشد دوزخمان/ بنشینیم وبه اشکش بنشانیم کمی/ بنشانیم نهالی به امید ثمری/ چشمه ازچشم بپایش بدوانیم کمی/ وارادت بنمائیم وبگوییم"الغوث"/ ناله راتابه فلک برسانیم کمی.

 

گمگشته:

اون که میاداگه بگم/ یک گل سرخ بهارمیشی/ یه قطره خون رو آینه/ یه چشم انتظارمیشی/ یه قطره خون رو آینه ست/ یه چشم سرخ انتظار/ یه روزدوباره سبزمیشه/ وقتی که برگرده بهار/ هرکی باآینه روبه روست/ روهست ونیست پل میزنه/ یه چشم سرخ آتشین/ تویه چشاش زل میزنه/ میگن فرشته روزَشو باگریه افطارمیکنه/ فرشته میدونه که نور/ ظلمتو بیدارمیکنه/ برقه تیغ، اشک دریغ/ رعدصدای مرتضی/ رستم ازاین بندوبلا/ علی رضاشد به قضا/ آی غنچه های گل سرخ!/ ازنسیم وزون بگین/ بوی خداتوکوچه هاست/ سحرشده اذون بگین/ ماگم شدیم، بایدبیاد/ اونی که چشم مامیشه/ نمازحاجت بخونین/ حاجتتون روامیشه.

شاعر: محمدعلی معلم دامغانی

 

او:

ازروزاولی که دخترک میخواست دبیرستانی شود، درراه اورامیدید؛ وازهمان روزاول احساس کرد که او بابقیه فرق دارد.خوشتیپ، باکلاس و... . همانیکه اوهمیشه درذهنش میگذراند. حالاکه روزهای آخردبیرستان رامیگذارندومیخواست دانشجوشود، هنوزهم درمسیر باهم میرفتندوحالا خیلی به هم نزدیکتر شده بودند. فقط همیشه افسوس میخوردکه چرا تنها قسمتی ازمسیرراباهم قدم میزنند ونمیتوانندبیشترباهم باشند. گاه ساعتها می ایستادند ودرهمان مسیرهمیشگی باهم گفتگو میکردند. امروزاودانشجوشده است ومیخواهدازهمان مسیربه دانشگاه برود. مثل همیشه سرقرارآمد، ولی هرچه گشت اونبودوبه جایش روی بیلبوردنوشته شده بود:((برای تبلیغات دراینجا باماتماس بگیرید؛ ...0912 .))!!

 

لیوان شکسته:

هنگامی که هفت سال داشتم برایم بسیارزیبابودکه مینوشتم:((بابا آب داد)) ولی وقتی هفت سال گذشت، دیدم((بابا آب خواست)) وحالاکه هفده سال دارم فهمیده ام که آب بهانه است؛ چراکه ((بابا لیوان راشکسته است)).
طبقه بندی: عمومی، 


نوشته شده در تاريخ دوشنبه 2 آبان 1384 توسط Hamidreza


درباره وبلاگ
جستجو
آرشيو مطالب
آخرين مطالب
نويسندگان
موضوعات
نظر سنجي
پيوند ها
پيوندهاي روزانه
آمار سايت