تبلیغات
Everything - آیا سرویس پک۳ خواهدآمد؟ :
Everything

انتشارپیش نمایش سرویس پک3 ویندوز ایکس پی درسایت هاتفیکس؛

قایم باشک بازی مایکروسافت:

چندی پیش وقتی سرویس پک2 ویندوز ایکس پی آمد وباجنجالهایی که معمولا محصولات جدیدمایکروسافت بپامیکنند همراه شد، امیدبرای داشتن سیستم عاملی امن دربین کاربران ویندوزشکل گرفت. امابتازگی باپدیدارشدن حفره های امنیتی مهلک دراینترنت اکسپلورر بروزشده سرویس پک2 بازهم یاس برکاربران ایکس پی مستولی شد! گویابتازگی مایکروسافت تدبیری اندیشیده اما خیلی بیسروصداپیش میرود. اگرچه هنوزمایکروسافت تائید نکرده که قراراست سرویس پک3 رابرای ایکس پی منتشرکند، اما یک نسخه ازپیش نمایش این اصلاحیه دراینترنت ونه درسایت مایکروسافت بلکه درسایت هاتفیکس قرارداده شده است. هاتفیکس که سایتی برای دانلودانواع نرم افزارهاست، مجالس بحثی داردکه برروی موضوعاتی نظیرنرم افزارهای بروزرسانی وپچ های منتشرشده گفتگومیکنند. اِتان آلن، خالق سایت هاتفیکس گفت که اونسخه بروزرسانی را ازسایت مایکروسافت جمع وجورکرده ودرهاتفیکس قرارداده وبنظرمیرسد این نخسه بعدابعنوان سرویس پک3 منتشرشود.

سرویس پک3 شامل بهبودهایی درروش ورودبه سیستم(لاگ آن) است ومشکلاتی که درحال حاضر سیستمهای دارای ویندوز ایکس پی برای برقراری ارتباط باسایرسیستمهای شبکه دارندرامرتفع ساخته است. آلن که خودش قبلا ازآزمایشگران محصولات مایکروسافت بوده برمبنای اطلاعاتی که درسایت مایکروسافت وجودداشته است، لیستی ازفن آوری های بروزشده سرویس پک3 راتهیه کرده ودرسایت خودقرارداده است. آلن گفته اطلاعاتی هم که درسایتش راجع به سرویس پک3 منتشرکرده بااستفاده ازلغات کلیدی ای بوده که درمقالات سایت مایکروسافت کشف شده است واین همان روشی است که اطلاعات ذی قیمتی راازانتشار سرویس پک2 ویندوزایکس پی نصیبش کرده بود. البته اوتاکیدمیکند که بامایکروسافت هیچ بده بستانی نداردوهمه بخاطرکارهای تحقیقاتی خودش بوده است. باتوجه به بحثهایی که درفروم های سایت هاتفیکس صورت میگیرد، آلن درموردهمراهی اینترنت اکسپلورر7 باسرویس پک3 نیزمطلع شده است. به گفته یک مدیرتیم برنامه نویسی که برروی اینترنت اکسپلورر7 کارمیکنند، سرویس پک3 شامل اینرتنت اکسپلورر7 نمیشوداما ازاین نسخه پشتیبانی میکندوبجای آن اینترنت اکسپلورر6 جزئی ازسرویس پک3 خواهدبود. اما بنابه گفته یکی ازمدیران مایکروسافت سومین سرویس پک برای ویندوزایکس پی، بطوررسمی بعدازنسخه آتی ویندوز، یعنی ویندوزویستا ودرپایان سال2006 منتشرخواهدشد. سخنگوی مایکروسافت هم مصرانه اعلام کرد که مایکروسافت به هیچ وجه قصدانتشارسرویس پک3 رابه این زودیهانخواهدداشت. بهرحال میتوانید نسخه غیررسمی سرویس پک3 راازسایت هاتفیکس دانلودکنید.
طبقه بندی: عمومی، 


نوشته شده در تاريخ دوشنبه 2 آبان 1384 توسط Hamidreza


درباره وبلاگ
جستجو
آرشيو مطالب
آخرين مطالب
نويسندگان
موضوعات
نظر سنجي
پيوند ها
پيوندهاي روزانه
آمار سايت