تبلیغات
Everything - نصیحت های بیل گیتس:
Everything

هفت پنداز جناب بیل گیتس(رئیس شرکت مایکروسافت):

 

بیل گیتس هرازگاهی دردانشگاهها ودبیرستانهای آمریکا بادانش آموزان ودانشجویان ملاقات داشته وبرایشان سخنرانی درمیکند! گیتس اخیرادریکی ازهمین سخنرانیها در یکی ازدبیرستانهای آمریکا خطاب به دانش آموزان جمله ای گفت که خیلی سروصداکرد. اوگفت دردبیرستانهای آمریکا خیلی چیزها رابه دانش آموزان نمی آموزند. اودرادامه سخنرانی اش7 اصل مهم راکه آنها فرانمیگیرند، به شرح زیر نام برد:

1-   درزندگی همه چیزعادلانه نیست.

2-   دنیا هیچ ارزشی برای عزت نفس شماقایل نیست. دراین دنیا ازشماانتظارمیرود قبل ازاینکه نسبت به خودتان احساس خوبی داشته باشید، کارمثبتی انجام دهید.

3-   پس ازفارغ التحصیل شدن ازدبیرستان واستخدام شدن، کسی به شماحقوق فوق العاده زیادی پرداخت نخواهدکرد. به همین ترتیب قبل ازاینکه بتوانید به مقام وموقعیت بالاتری برسید بایدبرای مقام ومزایایش زحمت بکشید.

4-   اگرفکرمیکنیدآموزگارتان سختگیراست دراشتباه هستید. پس ازاستخدام شدن متوجه خواهیدشد که رئیستان سختگیرترازآموزگارتان است.

5-   آشپزی دررستورانها باغروروشان شما تضادندارد. پدربزرگهای ما برای اینکاراصطلاح دیگری داشتند. ازنظرآنها اینکاریک فرصت بود.

6-   اگردرکارتان موفق نیستید، والدین خودراملامت نکنید. ازنالیدن دست بکشید وازاشتباهاتتان درس بگیرید.

7-   قبل ازآنکه شمامتولدبشویید، والدین شماهم جوانان پرشوری بودند وشایدهرگزبه قدری که اکنون به نظرشمامیرسند، ملال آورنبوده اند.
طبقه بندی: عمومی، 


نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 7 دی 1384 توسط Hamidreza


درباره وبلاگ
جستجو
آرشيو مطالب
آخرين مطالب
نويسندگان
موضوعات
نظر سنجي
پيوند ها
پيوندهاي روزانه
آمار سايت