تبلیغات
Everything - بازهم اندرحکایات... ! :
Everything

شفتالـــــــوی مــن! یــــــار کرووات ، برانکو!

آلبالـــــــــوی مــن! قربون چشمات ، برانکو!  

ای غبغب رخشــان تو چــــون سیب درختی

ای صورت تــــــــو عین هلـو جات(!) ، برانکو!

ای عینک تــــــــو آینــــــــــه ی روشن فینـال

ای زلف تـــــــــو چون دار مجــازات  ، برانکو!

تکنیک، تـو! تاکتیک ، تـو! ای جــان به فدایت!

بالشّخصه شدم بنـده خاطرخـوات(!)،برانکو!

بی گــــــــــــل زدن و بُرد تـــــوان بود ولیکن -

فوتبال ِ بدون تـو.....نــه!.....هیهات! ، برانکو!

حیرت زده از دانش تو، پیش تــــــــــو موشند

فرگــــــــوسن و مانچینی وماگـــات ، برانکو!

عمریست کـــــــه از بهــــر  کـرووات جماعت

شد کشــــــــــور ما قبلـه ی حاجات، برانکو!

فامیل وکس وکارت اگــــــر مانده به" زاگرب"

گـــــــــــو زود بیایند به خیــــــــــرات ، برانکو!

هی پیچ دهی صحبت خــــــــود را گهِ توجیه

اینقدر به این شـــــــــــوت نده کـات ، برانکو!

این نیست عجب چونکه تو شاگــرد"بلاژ"ی!

این تجــــربه داریم ز همتـــــــــــــات، برانکو!

از منتقــــــدان حــــــال بگیـــری تو اساسی

بس حــــــــــــــال کنـــم زین ادبیـّات ،برانکو!

تیمی که تــــو داری شـــــود اوّل ، اگر آن را

با خـــــــــــــود ببـــــری لیگ محلّات ،برانکو!

از بیم تــــــو مرعوب شود جـــــــــام جهـانی

از تیم تــــــو دنیــــــــا بشــــــود مات،برانکو!

برزیل اگـــــــر خـــــورد به تور تــــــــو ، بباید-

او را بکنی خـــــــــــوب مراعـــــــات ،برانکو!

بیش از دو-سه گل گو نزنندش که گناه است

بسپـــــار به تیمت  - جـون بابات(!) - برانکو!

از دست تو چــون منتقــــــــدان عاقبت الامر

این قافیه بنگــــــــــر کـه زده قاط(!) ،برانکو!

چون قافیه تنگ آمـــــــده آن به که ز روسی

گیـرم مدد از بهـــــــــــــــــر اضافات ، برانکو!

در مکتب تــو نیست слушать  کــه هستی -

دائـــــــــم ز پـــی разговаривать ، برانکو!

انداخته ای لنگـــــــــــــر و همــــراه "چلنگر"

کنگر بخــــــور و جُم نخــــور از جات ، برانکو!...

***

слушать (سلوشات) : گوش کردن

 разговаривать (رازقاواری وات) : صحبت کردن

 
طبقه بندی: عمومی، 


نوشته شده در تاريخ پنجشنبه 15 دی 1384 توسط Hamidreza


درباره وبلاگ
جستجو
آرشيو مطالب
آخرين مطالب
نويسندگان
موضوعات
نظر سنجي
پيوند ها
پيوندهاي روزانه
آمار سايت