تبلیغات
Everything - اینترنت اکسپلورر۷:
Everything

آسایش وراحتی درراه است

مایکروسافت دومین نسخه آزمایشی اینترنت اکسپلورر7 راارائه کرد

 

مایکروسافت یک نسخه مقدماتی ازاینترنت اکسپلوررجدیدخودرابرای دانلودارائه کرده است. ازنظرتکنیکی نسخه ارائه شده یک پیش نمای بتای2 ازاینترنت اکسپلورر7است وباوجوداینکه این نسخه دراختیارعموم قرارداده شده، امامایکروسافت بیشتر متخصصان فناوری اطلاعات وتوسعه دهندگان نرم افزاررامخاطب قرارداده است. بسیاری ازویژگی های مرورگرجدید درنسخه آزمایشی قبلی به نمایش درآمده است ازقبیل: وجودفیلترفیشینگ که سایتهای مشکوک راتشخیص میدهدو ویژگی کوئیک تب برای مشاهده ی نمای بندانگشتی ازصفحاتی که توسط مرورگر بازشده اند. همچنین نمونه بارزجزئیات جدید میتوان به ویژگی مرورپله ای صفحات بازشده درمرورگراشاره کرد که البته پیش ازاین درفایرفاکس و

اپرا بکاربرده شده بود؛ همچنین تغییراتی هم درنوارابزارIE به چشم میخورد ودرجعبه جستجوی این مرورگر وهمچنین درمرکز ذخیره سایتهای موردعلاقه کاربرهم تغییراتی اعمال شده است. همچنین مایکروسافت دسته کلیدهایback و

Forward رادستخوش تغییرات نموده است ودراین نسخه دوباره کلیدstop راکه درنسخه بتای قبلی حذف کرده بود، آورده است. بنابراین برای ایجادفضای بیشترمنوی فایل، ویرایش ونمایش بطورپیش فرض دیگرنشان داده نمیشوند ودرعوض آن مایکروسافت امیدواراست تاکاربران ازنوارهای دستوری که درسمت راست هرتب وجوددارد، استفاده کنند وهمانند شماره جدید آفیس_آفیس12_ کاربران بیشترازآیکون ها استفاده میکنند. یکی ازدکمه های نواردستور، دکمه ای است به هنگام وجودیک فید(یک لینک ازسایت دیگر) درصفحه فعال میشود. البته نگران نباشید؛ چون منوی کلاسیک ازطریق منوی tools  ویابافشردن دکمهALT قابل دستیابی است. هرچندکه خیلی زودبامنوی جدید آشنا میشوید وبه ان عادت میکنید.

امکان جدیددیگری بنام Favourites Center وجوددارد که امکان دسترسی کاربربه سایتهای موردعلاقه، feedها و تاریخچه مرورصفحات رادریک صفحه به کاربرنشان میدهد. دراین نسخه آزمایشی ویژگی دیگری گنجانده شده که امکان بزرگنمایی شبیه آنچه درword وexcel وجوددارد، فراهم شده است.

بهرحال باوجودتغییرات عمده درظاهروامکانات اینترنت اکسپلورر7، این مرورگر

هنوزباید راهی طولانی راتاانتشارنسخه نهایی بپیماید. یکی ازمتخصصان امنیت شبکه، 15دقیقه پس ازنصب اینترنت اکسپلورر متوجه شداین مرورگر نسبت به حمله نوع DOS بی دفاع است. هدف حمله داس صرفا درهم شکستن یک سرویس دهنده است بطوریکه سیستم مجبوربه راه اندازی مجدددشود ویامدتی ازشبکه خارج بماند وباجاری کردن سیل درخواستهای تکراری به سرور، باعث ازکارافتادن سرویس دهنده شود. بهرحال بروزمشکلات امنیتی عدیده درنسَخ آزمایشی ارائه شده کمی دلسردکننده است!!                                     

Source: www.Techworld.com


طبقه بندی: عمومی، 


نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 26 بهمن 1384 توسط Hamidreza


درباره وبلاگ
جستجو
آرشيو مطالب
آخرين مطالب
نويسندگان
موضوعات
نظر سنجي
پيوند ها
پيوندهاي روزانه
آمار سايت