تبلیغات
Everything - گفتگو با تیموتی(رئیس بهترین موتورجستجوی ویدئو):
Everything

 

گفتگو بادکتر "تیموتی" مدیرعامل شرکت Truveo که به نظرمن بهترین موتورجستجوست. البته فقط برای جستجوی ویدئوست!

 

می توانید به ما کمی درباره شرکت تان وکاری که دارید انجام میدهید، بگویید؟

اسم شرکت ما Truveo است ودرماه سپتامبریک موتورجستجو درسایت

www.Truveo.com راه انداخته ایم. این موتورجسجتو بافاصله زیادی جامعترین موتورجستجوی ویدئویی است که تابحال وجودداشته است.

این ادعای بزرگی است!

بله. ولی ما میتوانیم آنراثابت کنیم. شما میتوانید بامقایسه نتایج یاهو وگوگل این قضیه راچک کنید. تنها پس ازچندجستجومیبینید ماتصاویرباکیفیت تری پیدامیکنیم که به موضوع هم ارتباط دارد. ماعملا هزاران تصویرباکیفیت داریم که شماانها را باموتورجستجوی گوگل ویاهو پیدانمیکنید.

چرا؟

همانطورکه میدانید جستجوی اینترنتی درحدود 15سال عمردارد، ده سال هم هست که روی جستجوی ویدئو کارمیشود. مشکل بزرگ درزمینه جستجوی ویدئویی اینست که

درحالی که تکنیکهای جستجو برای صفحات وب خیلی خوب جواب میدهد، ولی پیداکردن ونشانه دارکردن تصاویرویدئویی بااین تکنیکها کارخیلی سخت تری است.

علتش اینست که برای تکنولوژی Crawling فعلی(یکCrawler  وب برنامه است که بطورخودکار، درصفحات وب جستجومیکند. این برنامه ازتمام صفحات بازدیدشده کپی میگیردتاموتورجستجوبتواندبعدا روی آنها پردازش کند وبه هریک ازصفحات نشانه ای اختصاص دهد تاجستجوسریعترانجام شود.) حتی دیدن فایلهای تصویری دروب کارخیلی سختی است. اگرآنها به سایتی بروند پیداکردن تصاویرویدئویی آن سایت برایشان خیلی سخت است.

شاید سوال من خیلی احمقانه باشد. ولی مگرآنها نمیتوانند فقط دنبال فایلهایی باپسوند.mov یا .Avi بگردند؟

این عملا همان کاریست که یاهووگوگل انجام میدهند. بااین روش تنها میتوان 5تا10%

فایلهای ویدئویی راپیداکرد. ضمن اینکه تصاویرپیداشده بااین روش معمولا کیفیت پایین دارند وتوسط افرادآماتور گرفته شده اند.

چرا گوگل ویاهوتنها دارندتصاویرویدئویی باکیفیت پایین راپیدامیکنند؟

یک رازبزرگ وجوددارد که هیچکدام ازاین موتورها نمیخواهند بفهمند وان اینست که

تکنولوژی هایی که آنها الان استفاده میکنند، نمیدانند چگونه صفحات دینامیک را نشانه گذاری کنند. منظورم ازدینامیک سایتهای غیراستاتیک HTML نیست. بلکه درباره سایتهایی حرف میزنم که درآنها اسکریپتها، پلاگ این ها وفلشها ونرم افزارهای پخش ویدئویی واینجورچیزها وجوددارد. وب سایتهای امروزی مانند10 سال پیش فقط دارای یک فایل متنی HTML  تخت نیستند. بخاطرهمین Crawler

های یاهووگوگل این سایتها رانمیفهمند.

تکنولوژی شما چگونه میخواهد خصوصیات تصویری یک صفحه وب راببیند؟

چیزی که ماسعی میکنیم به آن نگاه کنیم نسخه رندرشده ونمونه یک برنامه کاربردی وب درحال کاراست. مثل نگاه کردن به یک بافرصفحه است. مثل نگاه کردن به یک غارصفحه است ومانگاه میکنیم تاببینیم آیادربخشی ازصفحه ویدئویی درحال پخش است یاخیر؛ به اطراف آن هم نگاه میکنیم تاببینیم اطلاعاتی نمایش داده شده که ارتباطی به ویدئو داردیانه. اگرشما ازاین روش استفاده کنید خیلی خوب جواب میدهد.

سایتهای امروزی ممکن است از HTML فقط برای ساختن یک مجموعه فریم استفاده کنند ولی تقریبا همه اطلاعاتی که شما میبینید ازاسکریپت ها تشکیل شده اند. آنها فقط ممکن است باحرکت موس روی آن یاکلیک کردن به نمایش درآیند. ممکن است دریک انیمیشن دریک پخش کننده فلش جاسازی شده باشند. ممکن است دریک "زیرفریم" یا یک پنجره پاپ-آپ باشند. همه اینها ازدست Crawlerها درمیروند

وCrawler هم متوجه آنها نمیشود.  http://www.Truveo.com

 
طبقه بندی: مصاحبه، 


نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 26 بهمن 1384 توسط Hamidreza


درباره وبلاگ
جستجو
آرشيو مطالب
آخرين مطالب
نويسندگان
موضوعات
نظر سنجي
پيوند ها
پيوندهاي روزانه
آمار سايت