تبلیغات
Everything - مه فشاند نوروسگ هم هاژ هاپ! :
Everything

مه فشاند نور وسگ هم هاپ هاپ!

 

آن شنیدستم که شیطان لعین/ با خودش میگفت یک شب اینچنین:/ بس که شیطان زادازجوروفساد/ این زمان گشته است بازارم کساد!/ اینطرف بوش آمده مارارقیب/ آن طرفتر صهیونیست نانجیب!/ جملگی باشیطنتهای خفن/ گشته اند استادمن درفوت وفن!/ من به خود بایددهم قدری تکان/ بگذرم ازخیل شیطان زادگان!/ رفت وازدجّال خرراقرض کرد/ خرسواری کرد و طی الارض کرد!/ استرش رادراروپا پارک کرد!/ رو بسوی کشوردانمارک کرد!/ یافت آنجا یک گروه نابکار!/ ظاهرا انسان ودرباطن حمار!/ عده ای گمراه ازروزازل/ جمله کالاَنعام..نه..بَل هُم اَضَل/ چونکه شیطان رفت توی جلدشان/ یافت آنجا ازرقیبانش نشان/ دید که یک ساعت ازاوزودتر/ گشته اند آنجا رقیبان مستقر!/ یکسوآمریکا ویکسو صهیونیست/ گفت باخودجزتامل چاره نیست/ گفت: یاران بنده را ماوا دهید/ درکنارخودمرا هم جادهید!/ من به اغوا و شماها با کرون/ دین حق رابرکنیم ازبیخ وبن/ پاسخش دادند: بهرقلع وقمع/ آمدی وجمع ماگردیدجمع!/ تاکه دین احمدی گرددتباه/ جمله همدستیم اینک یا   اَباه(!)/ جلد آن عده مقرّ هرسه شد/ از سه شیطان وضعشان آخر "سه" شد!/ فارغ ازافعال انسانی شدند/ عامل افکارشیطانی شدند/ ذاتشان بی بتّه وبی ریشه بود/ جنسشان لبریز خرده شیشه بود/ پخته درسراین خیال خام را/ تابکوبنداین زمان اسلام را/ آن گروه نابکارواجنبی/ جمله روکردند بر هجونبی/ ازمسلمانان بیداروبهوش/ درزمان آمدبسی بانگ وخروش:/ کای خسان! این نور،نور سرمدی است/ این فروغ شمع شرع احمدی است/ سالش افزون ازهزاروچهارصد/ نارسیده تاکنونش چشم بد/ شمع راخواهید اینک پف کنید؟/ ای الهی چون جنازه پف کنید!/ سوخت گرامروزه زین پف ریشتان/ هم بسوزد زآتش حق ریشه تان!/ سوق لعل و "من یزید" خاروخس؟/ عرصه سیمرغ وجولان مگس؟/ شب پره برهورهتّاک آمده!/ بوی شیطان ازکپنهاگ آمده!/ ابلهان! ای ابلهان کله پوک!/ دست آمریکا شماراکرده کوک/ داده اسرائیلتان برکف قلم/ ای که دستان شماگردد قلم!/ هجمه تان، بر جمله ادیان جفاست/ "نام احمد، نام جمله انبیاست"/ هم زسوی رهروعیسی شنو/ هم زسوی پیروموسی شنو/ یکصداگویند با باندفصیح:/ برشمانفرین موسی ومسیح!/ تا که دستان شما قوم پلید/ بشکند ای بولهب های جدید!/ کی جواب ابلهان خاموشی است؟/ گاه پاسخ یک عدد توگوشی است!!/ بر دهان مشتی و زیرگوش چَک/ نیست گاهی یک دوتیپا هم بدک!/ تا که دریابند این اشباح دون/ طعم توهین برنبی، بی چندوچون/ تابدانند این اراذل یکسره/ ازسه کیلو ماست میزان کره!/ بوالفضولا! یک مثل داریم توپ/ پست کن آنرا به ارباب یوروپ!/ درجراید تا کنند اینگونه چاپ:/ مه فشاند نور وسگ هم هاپ هاپ...!

http://www.Bolfozool.blogfa.com

 
طبقه بندی: عمومی، 


نوشته شده در تاريخ سه شنبه 16 اسفند 1384 توسط Hamidreza


درباره وبلاگ
جستجو
آرشيو مطالب
آخرين مطالب
نويسندگان
موضوعات
نظر سنجي
پيوند ها
پيوندهاي روزانه
آمار سايت