تبلیغات
Everything - رازهای یادگیری زبانها:
Everything

رازهای یادگیری زبان

امروزه درجهان به سه هزارزبان گوناگون سخن گفته میشود. گویندگان بعضی ازاین زبانها بیش ازیک میلیارد نفرند وبه بعضی دیگرتنها عده ای سخن میگویند. چینی زبان بیش ازیک میلیارد نفراست که مرتبه اول راداراست. دررتبه دوم انگلیسی است و350 میلیون نفرگوینده دارد. هندی واردو با200 میلیون سومین زبان است. روسی هم بطوروسیعی بکارمیرود وحدود250 میلیون نفر به این زبان تکلم میکنند. درراس هرم زبانها13 زبان قراررگفته وحداقل 50درصدمردم جهان به این13 زبان تکلم میکنند. علاوه برزبانهای گفته شده، اسپانیایی210میلیون، ژاپنی110میلیون، آلمانی100میلیون، فرانسوی95میلیون، بنگالی125میلیون، اندونزیایی130میلیون،

پرتغالی115میلیون، ایتالیایی65میلیون وعربی127میلیون گوینده دارند.

درمقابل، بومیان آمریکا، درحالیکه تعدادشان 17/5 میلیون نفراست، به 1200زبان سخن میگویند. جامعه کوچکسالی ها، ساکنان شبه جزیره کبا، درشوروی فقط 1700نفرند وزبانی ویژه خودارند که بدان سخن میگویند. روزنامه هایی که روزانه درجهان به زبان انگلیسی منتظرمیشوند، برابرکل روزنامه های دیگرزبانهای جهان است. ازانگلیسی بیش ازهمه زبانهای دیگرمطلب ترجمه میشود وبدنبال آن زبانهای روسی، فرانسه وآلمانی قراردارند. درحالیکه زبان اسپانیایی ازنظرپراکندگی جغرافیایی درمرتبه اول قراردارد.

تجربه نشان داده است که انسان قادراست که ابتدازبانهای اصلی وسپس زبانهای نزدیک یاوابسته به آنها رافرابگیرد. آوئرباخ زبان شناس برجسته درموردهاینریش اشلیمان باستان شناس مشهورآلمانی وکاشف ترویا نقل میکند که اودریادگیری دوزبان اول کندبود ویادگیری زبانهای فرانسوی وانگلیسی یک سال زمان اوراگرفت، برای یادگیری زبانهای بعدی چندهفته یاحتی چندروزاحتیاج داشت. اوقبل ازترک هامبورگ به مقصدونزوئلا به دوستانش گفته بود: وقتی به کاراکاس برسم به زبان اسپانیایی صحبت خواهم کرد. او به قولش عمل کرد ودرطی سفرش ازروی یک کتاب اسپانیایی

که متن آنرا درزبانهای دیگرازحفظداشت، یادگرفت. اودرجوانی حافظه ای ضعیف داشت؛ ولی بااشتغال به مطالعه فرهنگهای باستانی، ضرورت یادگیری زبانهای خارجی رااحساس کرد. اوباآموزش وپشتکارخودرا آماده کرد تا بتواند یک متن20 صفحه ای راهرروز حفظ کند. وقتی که مطمئن شد حافظه ای قوی پیداکرده است، درطی شش هفته به زبان روسی تسلط یافت که تصورمیشود زبانی است که برای خارجیان یادگیری آن دشواراست.

باورکردن چنین قدرتی آن هم درمیانسالی حتی برای زبان شناسان دشواراست. درقرن هفدهم میلادی، دانشجویی فنلاندی رابخاطر سرعت باورنکردنی اش درآموزش زبان خارجی به محاکمه کشیدند؛ زیرا بدون کمک شیطان این امرغیرممکن به نظرمیرسید!! کلیسا محکومیت اورا تاییدکرد وبه مرگ محکوم شد.

بهرحال افرادزیادی هستندکه چندزبانه نامیده میشوند. این افرادبه ده ها زبان تسلط دارند. کاردینال جوزپه مزوفانتی(1774_1849) به بیش از100 زبان! سخن میگفت.

زبان شناس آلمانی "شاتز" ازاهالی فرانکفورت به 270زبان سخن میگفت. راسک دانمارکی، اهل کپنهاگ که یک جهانگرد بود 230 زبان رامیدانست و28فرهنگ لغت راتدوین کرده بود. یکی ازاهالی پاریس هم به این شهرت داردکه به آلمانی، اسپانیایی،

پرتغالی، نروژی، ترکی، روسی، صربی، یونانی، باسکی، بانتو وزبان بومیان شمال آفریقا تسلط دارد. اوقادراست بدون مراجعه به فرهنگ لغت به تمام زبانهای اروپایی،

لاتین، چینی، ژاپنی، فارسی، عربی، فنلاندی، زبانهای باستانی یونانی، آشوری ومصری مطالعه کند. سالی نمیگذرد که او حداقل یک زبان جدید رابه کلکسیون خویش نیفزاید. عجیب اینکه وقتی ازایک چندزبانه بنام "کولپاچین" پرسیدند که چندزبان میداند پاسخ داد که نمیتواند به این پرسش پاسخ دقیقی دهد. البته ممکن است بگویید این افراد دارای قدرتهای طبیعی استثنایی هستند. البته نمیتوان منکر ان شد ولی استعداد زبان راتنها عده معدودی ازافراد دارانیستند. تمام کودکان قادرند زبانهای خارجی رابه سادگی وباقدرتی شگرف یادبگیرند. درجوانی هم یادگیری زبان معمولا آسان است. همچنین چندزبانه ها معتقدند که نباید خجالتی بود. وقتی که زبانی رامی آموزید هیچ چیزنباید شمارا ازبیان اندیشه درآن زبان بازدارد. شرط دوم کنجکاوی گستاخانه است. همیشه هرپرسشی که دارید ازهرکسی بپرسید؛ سعی کنید باگویندگان آن زبان و کسانی که به شما آنرا می آموزند، حداکثر ارتباط رابرقرارکنید.

سوم؛ اگرچه ممکن است عجیب به نظرآید اما باید بیشتربه موسیقی گوش دهید تا

قدرت شنیدنتان بهبودیابد. خوب شنیدن به بیان شمرده وتلفظ کلمات درزبانهای خارجی کمک بسیاری میکند.

*منبع: روزنامه جام جم 
طبقه بندی: عمومی، 


نوشته شده در تاريخ پنجشنبه 17 فروردین 1385 توسط Hamidreza


درباره وبلاگ
جستجو
آرشيو مطالب
آخرين مطالب
نويسندگان
موضوعات
نظر سنجي
پيوند ها
پيوندهاي روزانه
آمار سايت