تبلیغات
Everything - دنیای پرشتاب:
Everything

 

دنیایی روبه اینترنت پرسرعت:

امروزه استفاده ازاینترنت پرسرعت روزبه روزافزایش می یابد ومودمهای فعلی دیگر جوابگوی نیازکاربران نیست. دوتاازپرطرفدارترین فناوری ها درجهان که هم اکنون مورداستفاده هستند، یکی ADSL است ودیگری مودمهای کابلی که هرکدام چندین برابرمودمهای معمولی سرعت دارند.

بافناوریDSL آشناهستید. اما فناوری دیگری ازاین خانواده بنام VDSL وجوددارد که گام بزرگی درجهت افزایش سرعت دسترسی به اینترنت برداشته است. این کلمه برگرفته ازحروف اول عبارت Very high bit-rate Digital Subscriber Line است. البته شرکتهای محدودی دردنیا این نوع سرویس رابه کاربرانشان ارائه میکنند.

این فناوری سرعت حیرت آوری درارتباط بااینترنت راارائه میدهد.

VDSL ودیگرانواع DSL:

VDSL هم مانندADSL برمبنای سیمهای مسی خطوط تلفن کاربرمیکند وسرعت دریافت آن تا52 مگابایت درثانیه(Mbps) وسرعت ارسال آن حداکثر61Mbps است.

این درحالی است که سرعت دریافت وارسال درADSL بترتیب 8Mbps و800Mbps البته این مقدارهم برای مصارف معمول بسیارمناسب است.

کارای حیرت انگیزVDSL ازطریق حطوط مسی حداکثر1200متری دیده میشود.

فناوری DSL دارای گونه های متفاوتی است که زمانیکه ازآنها یادمیکنیم بصورت xDSL نوشته میشوند که باتوجه به نوع موردنظر حروفی جایx راخواهندگرفت.

(Asymmetric DSL): ADSL بدلیل اینکه سرعت دریافت آن بیشترازسرعت ارسالش است به آنAsymmetric یا ناهماهنگ میگویند. اغلب کاربران هم بیشتراهل دانلودهستند تا آپلودیک فایل. پس این فناوری برای کاربران حداقل ماایرانیها مناسب نیست. حداکثر فاصله پشتیبانی شده برای این فناوری هم5500متراست.

(High bit-rate DSL): HDSL سرعت دریافت وارسال درآن یکسان بوده وبرابر

1.45Mbps است. حداکثر فاصله پشتیبانی شده نیز3650متراست. تفاوت HDSL با بقیه خانواده DSL اینست که به دوخط تلفن نیازدارد!

(ISDN DSL): ISDL برای کاربران شبکه ISDN است وکندترین عضوخانواده DSL است. سرعت دریافت وارسال درآن یکسان بوده وبرابر441Kbps است.

اما مزیت آن نسبت به انواع دیگر این است که کاربران نیازی به تجهیزات خاصی ندارند وباتجهیزات موجودمیتوانند ازآن بهره ببرند که شایدعلت سرعت کم آن هم همین است. سرعت واقعی اتصال61Kbps خواهدبود. حداکثرفاصله پشتیبانی شده

10700متراست که بیشترازبقیه انواع است.

(Multi-rate Symmetric DSL): MSDSL دراین فناوری هم سرعت دریافت وارسال یکی بوده وبرابر2Kbps است. خصوصیتMSDSL آنست که ISP میتواند سرعت نقل وانتقالات اطلاعات رابنابه نوع سرویس وهزینه دریافتی، تعیین کند.

حداکثرفاصله پشتیبانی شده هم8800متراست.

 

(Rate Adaptive DSL): RADSL گونه ای معمولی ازADSL است که به مودمها این امکان رامیدهد که سرعت اتصال راباطول وکیفیت خط تطبیق دهند.

سرعت ارسال ودریافت آن بترتیب 1و7 مگابایت درثانیه است وحداکثرفاصله پشتیبانی شده هم5500متراست.

(Symmetric DSL): همانطورکه ازنامش پیداست سرعت ارسال ودریافت درآن یکسان وبرابر2.3Mbps است. حداکثرفاصله پشتیبانی شده 6700متراست.

(Voice over DSL): VoDSL این امکان رامیدهد که چندین خط تلفن تنها دریک خط ادغام شوند. البته قابلیتهای انتقال اطلاعات نیزدراین نوع وجودارد.

نکته قابل توجه درمورد اعضای خانواده DSL آنست که تنها ADSL، RADSL،

VDSL و VoDSL ازامکان مکالمه تلفنی درکنارانتقال اطلاعات پشتیبانی میکنند وبقیه باید خطوطی مجزا ازخطوط مکالمات داشته باشند.

 

 
طبقه بندی: عمومی، 


نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 11 مرداد 1385 توسط Hamidreza


درباره وبلاگ
جستجو
آرشيو مطالب
آخرين مطالب
نويسندگان
موضوعات
نظر سنجي
پيوند ها
پيوندهاي روزانه
آمار سايت