تبلیغات
Everything - خبرهای جدیداز دوبازی توپ وجدید:
Everything

 

جی تی ای بسیاربزرگتر از قبل خواهد بود

 

هیچ وقت آن صحنه ای رافراموش نمی کنیم که جناب استادبزرگ، آقای مور، درکنفرانس مطبوعاتی مایکروسافت آستینش را بالازد وخالکوبی لوگوی GTA 4 رابه همه نشان داد.

بااین حرکت، تبلیغات بسیاروسیعی برای شماره جدید جی تی ای آغازشد وتابحال دهها تریلر ازبازی منتشرشده است. انتشاربازی برای XBOX360 و PS3 تاییدشده ولی خبری از نسخهPC نیست. گرچه همیشه پس ازچندماه این نسخه هم به بازارمی آمده است.

قهرمان بازی نیکوبلیچ نام دارد که ازاهالی یکی ازکشورهای بلوک شرق (طبق روایات مختلف روسیه، مجارستان یالهستان است) که با دعوت پسرعموی خود، رومان، به لیبرتی سیتی مشهور واردمیشود. اما متوجه میشود که زندگی واقعی دراین شهر، زندگی پرازپول آسانی نیست که رومان برایش تعریف کرده بود. رومان خودش راننده تاکسی درمحله های پائین شهراست.

بازی ازاینجا آغازمیشود وشما بایددرقالب نیکو سعی کنید خرج زندگی تان را دربیاورید؛البته بروشهای جی تی ای! به گفته سازنده ها داستان بازی، همان داستان کلیشه ای سرنوشت یک "فقیربه ثروتمند" نیست، بلکه داستان تلخ ترازاین حرفهاست وشاید داستان یک "فقیربه فقیرکمتر" باشد!

لیبرتی سیتی دراین شماره ازهمه زمان بزرگتروزیباتراست. خیابانها بخاطر حضورپررنگتر مردمباچهره های مختلف، طبیعی ترازقبل هستند. دردموهای اینترنتی میتوانید ساکنان شهرراباهمه جورقیافه ببینید و حدس بزنید ازکدام طبقه جامعه هستند! تمام محله های لیبرتی سیتی ازروی محله های نیویورک طراحی شده اند. مثلا ظاهرمحله بروکرازروی بروکلین یا آلگونکوئین منهتن گرفته شده است.

درGTA 4 قراراست بتوانید درداخل ساختمانها هم بروید(خدا رحم کنه!) البته نه همه ساختمانهای شهر؛ اما مطمئنا ساختمانهای اینگونه از "سان اندریاس" بیشترخواهندبود. همچنین دراین شماره قهرمان شما توانایی بالارفتن ازتیرهای برق یا لبه های بیرون ساختمانها را دارد.

ظاهرا مولفه های نقش آفرینی سان آندریاس خیلی موردتوجه سازنده ها قرارنگرفته چون دراین شماره نیکو ظاهروتوانایی هایش تغییرنمیکند وبرخلاف سی جی درسان آندریاس، درپایان بازی تبدیل به یک سوپرمن نمیشود! اما کارهایی که نیکو انجام میدهد، آنقدرزیادند که میتوانید ازاین تغییرچشمپوشی کنید. مثلا دیگرماشینهایی که درکنارخیابانها پارک هستند، براحتی قبل و بابازکردن درشان قابل استفاده نیستند. بلکه باتغییراین پروسه، باشکستن یکی ازشیشه ها وبازکردن قفل ازداخل، این کارانجام میشود. درضمن گفته میشود که دراین شماره خبری ازحلبانی هواپیماهانیست اما هلیکوپترها همچنان دردسترسند.

همچنان اطلاعات بیشتری در جی تی ای4 درحال اعلام شدن اند؛ اما هنوز درمورد دوخصوصیت ویژه این شماره، یعنی قابلیت چندنفره شدن و دانلود آیتمهای جدید ازطریق شبکه های مخصوص کنسولها اشاره نشده است. درمورد ایستگاههای رادیویی وموسیقی بازی هم چیزی رونشده؛ البته این موضوع احتاملا به این دلیل است که کارروی صداها هنوزدرمراحل اولیه است.

 

خبرحاشیه ای: طبق معمول هرسال الکترونیک آرتز(EA) بایک تریلربسیارهیجانی ازقسمت بعدی سری NFS همه را تحت تاثبرقرارمیدهد. عنوان نسخه بعدی این بازی قراراست

ProStreet باشد ودرآن سبک بازی بسیار موفق Carbon والبته UnderGround ادامه پیداخواهدکرد. دراین شماره برخوردها بسیار بهتر خواهند شد وحتی قراراست روی ماشین هایتان خش هم بیفتد! همچنین یک بخش آنلاین به بازی اضافه میشود که اطلاعاتی زیادی ازآن دردسترس نیست. احتمالا طبق معمول یک داستان هم برای این شماره نوشته خواهدشد.

این بازی هم سرهمان تاریخ همیشگی یعنی درپائیزبه بازار می آید.
طبقه بندی: عمومی، 


نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 23 خرداد 1386 توسط Hamidreza


درباره وبلاگ
جستجو
آرشيو مطالب
آخرين مطالب
نويسندگان
موضوعات
نظر سنجي
پيوند ها
پيوندهاي روزانه
آمار سايت